Cambridge IELTS intensive Training Reading, Foreign Language Teaching & Research Press
145 trang

Nội dung sách gồm các phần sau:

  • Chapter 1: Effective Reading
  • Chapter 2: Question Types
  • Chapter 3: Practice Tests

Báo giá: Bản mềm PDF: 30.000 đ | Bản sách photo: 70.000 ( chưa ship)

Mua bản mềm Online: link

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com