Category: ebooks, sách bản mềm

Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí, English for Mechanical Engineering, Đặng Thị Tuyết Minh, Phan Kim Oanh, Bạch Thị Thanh

Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí, English for Mechanical Engineering, Đặng Thị Tuyết Minh, Phan Kim Oanh, Bạch Thị Thanh

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ  |Bản sách: 80.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Tiếng Anh chuyên ngành điện tử, viễn thông, English for electronics and telecommunications

[​IMG]

[​IMG]
Tiếng Anh chuyên ngành điện tử, viễn thông, English for electronics and telecommunications
Nguyễn Cẩm Thanh, Đặng Đức Cường, Vương Đạo Vy
186 trang

Bản mềm PDF: 50.000 đ | Bản sách in: 90.000 đ (chưa ship)
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Tiếng Anh chuyên ngành Luật, English for law students, Nguyen Thi Bich Hong

Tiếng Anh chuyên ngành Luật, English for law students, Nguyen Thi Bich Hong

298 pages

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ | Bản sách in: 120.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Tuyển tập những bài luận mẫu, Bùi Quang Đông, guide to upper primary lower secondary students

Tuyển tập những bài luận mẫu, Bùi Quang Đông, guide to upper primary lower secondary students

376 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ | Bản sách in: 120.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988674911 | Email: tailieuso@gmail.com

Cambridge Grammar and Writing Skills, Learner’s Book 1, Sarah Lindsay, Wendy Wren

[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

 

Cambridge Grammar and Writing Skills, Learner’s Book 1, Sarah Lindsay, Wendy Wren

Sách học ngữ pháp và kỹ năng viết dành cho học sinh tiểu học

Báo giá: Bản mềm PDF: 30.000 đ  | Bản sách in: 80.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: hotline/Zalo: 0988674911 | Email: tailieuso@gmail.com

Oxford English Grammar Course Intermediate by Michael Swan, Catherine Walter

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Oxford English Grammar Course Intermediate with answer by Michael Swan, Catherine Walter
including pronunciation for Grammar
400 pages in colour

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ | Bản sách in: 100.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Oxford English Grammar Course Advanced by Michael Swan, Catherine Walter

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Oxford English Grammar Course Advanced by Michael Swan, Catherine Walter
including pronunciation for Grammar
361 pages in colour

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ | Bản sách in: 90.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Đề kiểm tra tiếng Anh 8 theo chương trình thí điểm bản word, Nguyễn Thị Minh Hương, M.A – Trương Thái Chân

Đề kiểm tra tiếng Anh 8 theo chương trình thí điểm bản word, Nguyễn Thị Minh Hương, M.A – Trương Thái Chân

Báo giá: Bản mềm Doc (word) : 40.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 Email: tailieuso@gmail.com

Reading explorer 2, Third Edition, Paul Macintyre, David Bohlke, National Geographic Learning

Reading explorer 2, Third Edition, Paul Macintyre, David Bohlke, National Geographic Learning || 190 pages in colour

Cuốn này tương đương trình độ B1 – B2 (CEFR)

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ | Bản photo: 120.000 (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com 

Reading explorer 3 – Third Edition (3rd) by Nancy Douglas, David Bohlke, National Geographic Learnings

 

Reading explorer 3 – Third Edition (3rd) by Nancy Douglas, David Bohlke, National Geographic Learnings – 208 pages in colour

Cuốn này tương đương với CEFR B2

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ | Sách photo: 120.000 đ( chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com