Category: Ngữ Pháp

Grammar for great writing A, Keith S. Folse, National Geographic Learning, Cengage Learning with answer key

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Grammar for great writing A, Keith S. Folse, National Geographic Learning, Cengage Learning with answer key

Báo giá: Bản mềm PDF + key: 60.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Để sử dụng đúng giới từ trong giao tiếp tiếng Anh hiện đại, Đức Tài, Đức Hòa, Giáo trình tiếng Anh của Mỹ

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Để sử dụng đúng giới từ trong giao tiếp tiếng Anh hiện đại, Đức Tài, Đức Hòa, Giáo trình tiếng Anh của Mỹ

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Ôn luyện ngữ pháp Tiếng Anh qua các mẩu Chuyện cười, Mai Lan Phương, Nguyễn Thành Yến

[​IMG]
Ôn luyện ngữ pháp Tiếng Anh qua các mẩu Chuyện cười, Mai Lan Phương, Nguyễn Thành Yến

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Văn phạm Anh Văn toàn bộ, Lê BÁ Kông, new english grammar for vietnamese students

[​IMG]
Văn phạm Anh Văn toàn bộ, Lê BÁ Kông, new english grammar for vietnamese students, revised edition
with key to exercises – có phần sửa 150 bài tập
304 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ 

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Bộ sưu tập ngữ pháp tiếng anh hiện đại (căn bản và nâng cao), Nguyễn Trùng Khánh

[​IMG]

Bộ sưu tập ngữ pháp tiếng anh hiện đại (căn bản và nâng cao), Nguyễn Trùng Khánh
451 trang.

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Bài tập điền từ tiếng Anh, Xuân Bá, Nhà xuất bản Dân Trí, 531 trang kèm file nghe mp3

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Bài tập điền từ tiếng Anh, Xuân Bá, Nhà xuất bản Dân Trí, 531 trang kèm file nghe mp3

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ | file nghe mp3: 10.000đ 

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com