Category: FCE

Use of English for First with Answer Key by Mann Malcolm, Taylore-Knowles Steve

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Use of English for First with Answer Key by Mann Malcolm, Taylore-Knowles Steve

Báo giá: Sách bản mềm PDF: 40.000 đ | Sách in: 80.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Key Words for Cambridge English First (Vocabulary for Cambridge English First (FCE) and First for Schools, Collins Cobuild

Key Words for Cambridge English First (Vocabulary for Cambridge English First (FCE) and First for Schools, Collins Cobuild

Sách gốc: thanh lý: 80.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/zalo: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Sách luyện thi FCE B1, B2

Sách luyện thi FCE B1, B2

Bộ sách bao gồm:

 • FCE Test Builder
 • FCE Use of English
 • FCE GOLD Plus Coursebook
 • FCE GOLD Plus Exam Maximiser
 • Cambridge First Certificate in English
 • Full bộ Cambridge First Certificate gồm:
  + Cambridge FCE từ 1 đến 8
  + FCE Listening and Speaking Skills for the revised Cambridge FCE Examination 1
  + FCE Listening and Speaking Skills for the revised Cambridge FCE Examination 2
  + FCE Listening and Speaking Skills for the revised Cambridge FCE Examination 3
  + FCE Practice Tests Plus 1
  + FCE Practice Tests Plus 2
  + FCE Gold Plus
  + FCE Trainer
  + Skills for First Certificate Listening and Speaking
  + Vocabulary for FCE
  + Cambridge – Grammar for FCE
  + FCE Use of English (Virginia Evans)

Báo giá: liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Language practice for First ( Michael Vince) Macmillan 5th edition , English grammar and Vocabulary

IMG_5207

IMG_5211

IMG_5210

IMG_5209

IMG_5208
Language practice for First ( Michael Vince) Macmillan 5th edition , English grammar and Vocabulary

Báo giá: sách in 100.000 đ | Bản PDF: 60.000 VNĐ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

First Certificate Language Practice with key – Michael Vince with Paul Emmerson – Macmillan

IMG_5204

IMG_5205

IMG_5206

 

First Certificate Language Practice with key – Michael Vince with Paul Emmerson – Macmillan

This text revises the main grammar points at the level of First Certificate as well as providing practice in key lexical areas. The book can be used as a self-study reference grammar and practice book or as supplementary material in classes preparing for examinations.

Báo giá: 80.000 đ || Bản mềm: 40.000 đ

LIÊN HỆ: Hotline/Zalo:  0988.674.911 EMAIL: TAILIEUSO@GMAIL.COM 

Recycling Elementary English Ôn tập và thực hành tiếng Anh – Trình độ sơ cấp

No Comments

Recycling elementary englísh

Key for Recycling Elementary English

Recycling Elementary English Ôn tập và thực hành tiếng Anh – Trình độ sơ cấp  ( Clare West)

“Recycling Elementary English” là tài liệu phục vụ cho học viên trình độ sơ cấp cần trau dồi tiếng Anh tổng quát và các bạn dự định thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge Key English Test (KET). Cuốn sách này có thể là tài liệu bổ trợ cho các giáo trình tiếng Anh chính khóa hoặc để tự học.
Bố cục sách được trình bày làm 4 phần:

 • Phần 1: Tình huống (Situations).
 • Phần 2: Từ vựng (Vocabulary).
 • Phần 3: Ngữ pháp (Grammar).
 • Phần 4: Viết (Writing).
  Các bài ôn tập (Recycling) là thành phần quan trọng không thể thiếu của cuốn sách. Các bài tập này nhằm giúp người học ghi nhớ và củng cố kiến thức.
  Xin trân trọng giới thiệu.

Các sách tương tự:

Recycling Intermediate Englíh ( PET )

Recycling Your English ( FCE )

Recycling Advanced Englíh ( CAE )

 

Các trình độ còn lại:

 

Báo giá:

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com xb

 

Những thay đổi trong kỳ thi FCE từ 2015

No Comments

Từ năm 2015, bài thi FCE sẽ gồm các phần sau:

 • Reading và Use Of English: tổng thời gian thi 1 giờ 15 phút; gồm 7 phần

+ Phần 1: Trong phần này bạn sẽ đọc một đoạn text ngắn trong đó có 8 chổ trống. Mỗi chổ trống nhiệm vụ của bạn là phải chọn từ cần điền vào từ một trong 4 lựa chọn A, B,C,D có sẵn. Sau đó chuyển đáp án đó vào phiếu trả lời (answer sheet). Làm đúng 1 câu được chấm 1 điểm

 

+ Phần 2: Trong phần này bạn sẽ đọc một đoạn text ngắn trong đó có 8 chổ trống. Bạn phải điền từ phù hợp vào mỗi chổ trống đó. Tương tự phần 1, đáp án phải được chuyển vào phiếu trả lời (answer sheet). Làm đúng 1 câu được chấm 1 điểm

 

    +Phần 3: Phần này, bạn sẽ đọc một đoạn text ngắn khoảng 200 từ, có 8 chổ trống. Cho mỗi chổ trống bạn phải sử dụng những từ cho sẳn để điền vào sau cho phù hợp. Phần này kiểm tra bạn cách mà từ ngữ được hình thành trong tiếng anh, bao gồm prefixes và suffixes, và spelling rules. Kết quả điền vào answer sheet. Đúng 1 câu được chấm 1 điểm.

 

  + Phần 4: Trong phần này, bạn được đưa một câu hoàn chỉnh và theo sau là một câu không hoàn chỉnh. Bạn phải hoàn thành câu thứ 2 sau cho nó có nghĩa giống với câu 1 với điều kiện sử dụng từ đã cho sẳn. Phần này có 6 câu hỏi tất cả. Phần này kiểm tra bạn cả từ vựng và ngữ pháp. Đáp án chuyển sang answer sheet. Làm gần đúng 1 câu được 1 điểm, đúng hoàn toàn 1 câu được 2 điểm

 

+ Phần 5: Phần này là bài đọc gồm 6 câu hỏi trắc nghiệm, lựa chọn A,B,C,D. Điền đáp án vào phiếu trả lời. Làm đúng 1 câu được 2 điểm.

 

+Phần 6: Trong phần này học viên cần chọn một trong các phương án ,A,B,C,D, E, F… có sẳn để điền vào chỗ trống sau cho phù hợp nhất.(Gapped text). Gồm 6 câu hỏi. Mỗi đáp án đúng được chấm 2 điểm.

 

+Phần 7: là phần thuộc dạng Mutiple Matching, tìm câu trả lời có sẵn là thuộc đoạn văn nào. Gồm 10 câu hỏi. Đúng mỗi câu được 1 điểm.

 

 • Writing: gồm 2 phần, tổng thời gian là 1 giờ 20 phút. Phần 1 viết essay, phần 2. Chọn 1 trong các loại article, letter/email, report, review. Hai phần nên viết từ 140 đến 190 từ (words). Xem hướng dẫn cách làm bài Writing format 2015 tại đây. https://goo.gl/RZT1CB

Cách chấm điểm  cho 1 phần dựa vào 4 tiêu chí là content, communicative achievement, organisation, và language; với thang điểm từ 0 đến 5 cho mỗi tiêu chí. Chỉ có điểm tròn, không có điểm rưỡi, như 1,5; 2,5….Điểm tối đa là 40 cho 2 phần.

 • Listening: gồm 4 phần, thời gian 40 phút.

+ Phần 1: 8 câu hỏi trắc nghiệm A, B,C

+ Phần 2: 10 câu điền vào chỗ trống từ còn thiếu.

+ Phần 3: matching 5 câu, trong đó cho 8 lựa chọn; chỉ chọn 5 lựa chọn đúng cho 5 câu.

+ Phần 4: gồm 7 câu chọn trắc nghiệm A, B, C.

  Đúng 1 câu được 1 điểm.

 

Làm thử bài FCE Listening Test 2015 tại đây: https://goo.gl/T63g78

 

 • Speaking: gồm 4 phần thi, thời gian khoảng 14 phút. Một người thi nói tốt cần lưu ý những gì. Xem tại đây: https://goo.gl/bA1hjH

 

Cách chấm điểm dựa vào 3 tiêu chí sau: grammar and vocabulary, discourse management, pronunciation and interactive communication; với thang điểm từ 0 đến 5 cho mỗi tiêu chí cho mỗi phần. Khác với Writing, phần này sẽ có điểm rưỡi. Điểm tối đa là 60.

 

 

 

 • Cách quy đổi điểm kỳ thi FCE 2015 như sau: khi quy đổi từ điểm được chấm (Practice test score) sang thang điểm Cambridge English, sẽ quy đổi từng phần; kết quả cuối cùng là trung bình của từng phần đó. Theo đó mỗi phần sẽ có cách quy đổi riêng như sau.

   Reading: mặc dù gộp chung reading và Use Of English trong bài test format mới 2015, nhưng cách quy đổi điểm là riêng. Theo đó Reading sẽ được tính gồm: Phần 1, Phần 5,6 và 7. Theo điểm từng phần được chấm ở trên và quy đổi như hình dưới

 

Giải thích: theo đó nếu muốn đạt B2, riêng phần reading trung bình của bạn phải đạt 24 điểm (quy đổi thành 160 điểm).

Use Of English: theo đó phần này gồm Part 2,3, và 4. Cách chấm điểm như trên; và cách quy đổi theo bảng hình dưới

 

Tương tự để đạt 160 điểm (B2) trung bình phần này phải đạt 18 điểm.

 

Writing; Listening; Speaking: như hình dưới

Quy đổi thang điểm FCEQuy đổi thang điểm FCE

 

 

Sau đó cách tính điểm cuối cùng sẽ là trung bình: ví dụ điểm từng phần sau khi quy đổi của bạn như sau

Reading: 160; Use Of English 160, Writing: 140; Speaking: 160; Listeing 180 >>> Điểm cuối là: (160 + 160 +140 + 160 +180)/5 = 160 (ố yeah đậu B2 rồi…..: )))

 

Và lưu ý về tổng điểm nếu:

Từ 160-190: được cấp bằng FCE

Từ 140-159: được cấp bằng của Cambridge English chỉ ra rằng bạn đang ở B1 theo khung CEFR

Từ 122-139: ko được nhận bằng, nhưng sẽ biết được kết quả của bạn trên bảng Statement of Results

Dưới 122: ko được bất cứ report nào từ Cambridge English

 

Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bản hiểu rõ hơn về kỳ thi FCE 2015, cách chấm điểm, quy đổi điểm. Từ đó chuẩn bị và thi tốt.

 

Note: Phần này chỉ áp dụng cho kỳ thi FCE (Cambrige quốc tế). Nguồn www.cambridgeenglish.org

Real Listening and Speaking Cambridge English Skills

No Comments

Cambridge English Skills is a four-level skills series specially designed for adults and young adults wanting to communicate confidently in English wherever they are – at home, at work, travelling, studying or socialising with English-speaking friends.

* Organised around the themes of ‘Work and Study’ and ‘Social and Travel’, the series builds confidence through activities based on everyday situations.

* Learning tips throughout the book help students develop the skills they need to understand and be understood.

* Students are encouraged to take their learning off the page and into daily life with ‘Extra practice’ tasks, designed to get them interacting with native speakers.

* Unit-by-unit checklists, based on ALTE Can-do statements, let learners see what they’ve achieved – and feel proud of it!

 

Real Cam

Báo giá: 35k / 1 tập, bao gồm sách và đĩa nghe!!!

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com