Category: Ngôn ngữ khác

Cẩm nang học tiếng Việt cho người nước ngoài, Lê Khánh Vy, Learn & Practice Vietnamese

[​IMG]

[​IMG]

Cẩm nang học tiếng Việt cho người nước ngoài, Lê Khánh Vy, Learn & Practice Vietnamese
Hướng dẫn giao tiếp cho du khách và người nước ngoài lưu trú ở Việt Nam

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com