Category: Sách, giáo trình

California Mathematics 1,2,3,4,5,6,7, Concepts, Skills, and Problem Solving, Glencoe, Macmillan, McGraw Hill,

California Mathematics 1,2,3,4,5,6,7, Concepts, Skills, and Problem Solving, Glencoe, Macmillan, McGraw Hill,

Bộ sách Toán Mỹ California Mathematics 7 level toán tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học là sản phẩm của 2 nhà xuất bản nổi tiếng của Mỹ Macmillan và McGraw Hill…PDF bản mầu đẹp, hình ảnh ví dụ sinh động bắt mắt dễ hiểu cho bé vui thích học toán tiếng Anh

Báo giá: Bản mềm PDF: Mua lẻ: 30.000 đ / 1 cuốn | Mua trọn bộ 7 cuốn : 150.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Tuyển tập 110 Bài đọc Văn Chương Anh Mỹ, Lê Văn Sự, A collection of 110 literary texts from British and American Literatures

[​IMG]

Tuyển tập 110 Bài đọc Văn Chương Anh Mỹ, Lê Văn Sự, A collection of 110 literary texts from British and American Literatures
385 trang

Gồm có:
– 55 Bài đọc Văn học Anh
– 55 bài đọc Văn học Mx
– Văn học sử Anh Mỹ toát yếu
– Nhập môn Văn học: Figures of speech
– Essential Elements of a short story

Dùng cho:
– Học viên anh ngữ để luyện kỹ năng đọc văn chương anh Mỹ
– Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chuyên ngành Tiếng Anh
– Các giảng viên văn học tham khảo, giảng dạy và ra đề thi

Xem mục lục: link

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Tiếng Anh kế toán, English for Accounting, Thiên Ân Trương Hùng, Trịnh Thanh Toản

Tiếng Anh kế toán, English for Accounting, Thiên Ân Trương Hùng, Trịnh Thanh Toản

Báo giá: Bản mềm PDF + Mp3: 40.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Effective Academic Writing 1, second edition, the Paragraph, Alice Savage, Masoud Shafiei, Oxford

Effective Academic Writing 1, second edition, the Paragraph, Alice Savage, Masoud Shafiei, Oxford PDF in color

Trình độ A1, A2

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ

Liên hệ: Hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Reading explorer 1, third Edition, National Geographic Learning

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Reading explorer 1, third Edition, National Geographic Learning
176 pages

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ (mua theo bộ hoặc nhiều cuốn có discount) | Bản in mầu: 260.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Giáo trình biên dịch tiếng Trung Quốc, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Đinh Thị Thảo

Giáo trình biên dịch tiếng Trung Quốc, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Đinh Thị Thảo

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com