Category: Tiếng Anh chương trình Đại Học – Cao Đẳng

Lịch sử Văn Học Anh, History of English Literature, Nguyễn Kim Loan, ĐHNN HN

Lịch sử Văn Học Anh, History of English Literature, Nguyễn Kim Loan, ĐHNN HN

Báo giá: Bản mềm PDF: 30.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Reading Explorer Foundations, 3rd Edition, National Geographic Learning, Becky Tarver-Chase, David Bohlke

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Reading Explorer Foundations, 3rd Edition, National Geographic Learning, Becky Tarver-Chase, David Bohlke

Báo giá: Bản mềm PDF + Mp3 + Videos + scripts : 50.000 đ | Bản sách in màu: 280.000 đ (chưa ship) | Sách đen trắng bìa màu: 80.000 đ ( chưa ship)

Bản mềm PDF: Teacher’s book: 20.000 đ | Reading Explorer Foundations, 3rd Edition, Teacher’s Book PDF, Becky Tarver-Chase, David Bohlke, Shira Evans

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

 

Pathways 4, Second Edition, Listening, Speaking, and Critical Thinking, National Geographic Learning, Laurie Blass, Mari Vargo

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Pathways 4, Second Edition, Listening, Speaking, and Critical Thinking, National Geographic Learning, Laurie Blass, Mari Vargo
272 pages in color

Báo giá: Bản mềm PDF kèm mp3: 50.000 đ 

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Essential phonetics for Ielts, phiên bản song ngữ, Lê Huy Lâm chú giải

Essential phonetics for Ielts, phiên bản song ngữ, Lê Huy Lâm chú giải

Báo giá: Bản mềm PDF + Mp3: 40.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

For and against, advanced speaking practice, L.G. Alexander, Đặng Lâm Hùng, Đặng Tuấn Anh

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

For and against, advanced speaking practice, L.G. Alexander, Đặng Lâm Hùng, Đặng Tuấn Anh
– Song ngữ
– Chú giải rõ ràng, đầy đủ
– Dùng để luyện thi B, C và sinh viên chuyên ngữ
– Dùng để luyện thi Ielts, ielts General, Ielts Academic
– Tài liệu dùng để học tập, tham khảo, dạy học …

241 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ | Bản sách: 110.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Ielts Listening Actual Tests and Answers May – August 2021 – Ieltsmaterials

Ielts Listening Actual Tests and Answers May – August 2021 – Ieltsmaterials

Báo giá: Bản mềm PDF + Mp3 + Transcrips & Answers :  50.000 đ | Bản sách in: 100.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Pearson Speakout 2nd, Intermediate Teacher Book, Damian Williams

[​IMG]

[​IMG]

Pearson Speakout 2nd, Intermediate Teacher Book, Damian Williams

185 pages

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ | Bản sách in: 100.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: hotline/Zalo: 0988674911 | email: tailieuso@gmail.com