Category: Tiếng Anh chương trình Đại Học – Cao Đẳng

Phương pháp cơ bản dịch Việt Anh & ngữ pháp, Nguyễn Thanh Lương

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
Phương pháp cơ bản dịch Việt Anh & ngữ pháp, Nguyễn Thanh Lương

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Văn phạm Anh Văn toàn bộ, Lê BÁ Kông, new english grammar for vietnamese students

[​IMG]
Văn phạm Anh Văn toàn bộ, Lê BÁ Kông, new english grammar for vietnamese students, revised edition
with key to exercises – có phần sửa 150 bài tập
304 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ 

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

English sample tests for non-language students, dành cho nghiên cứu sinh và hệ cao học không chuyên ngữ, Nguyễn Quang, Lương Công Tiến – tập 1 + tập 2

[​IMG] [​IMG]

English sample tests for non-language students, dành cho nghiên cứu sinh và hệ cao học không chuyên ngữ, Nguyễn Quang, Lương Công Tiến – tập 1 + tập 2

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ/ 1 tập

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Giáo trình thực hành ngữ âm và âm vị học tiếng Anh (Song ngữ) English Phonetics and Phonology, Peter Roach, Quang Minh

Giáo trình thực hành ngữ âm và âm vị học tiếng Anh (Song ngữ) English Phonetics and Phonology, Peter Roach, Quang Minh

432 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Từ ngữ ngoại thương anh Việt Chuyên dùng, Phân loại theo chủ đề nghiệp vụ, Hà Nam

[​IMG]

Từ ngữ ngoại thương Anh Việt Chuyên dùng, Phân loại theo chủ đề nghiệp vụ, Hà Nam
378 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Phương pháp luyện dịch Anh Việt Việt Anh, Dương Ngọc Dũng

[​IMG]

Phương pháp luyện dịch Anh Việt Việt Anh, Dương Ngọc Dũng , Anh văn thực hành
533 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 80.000 đ | Bản sách photo: 170.000 (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Giáo trình dạy viết Tiếng anh toàn tập, A complete course of writing english, Evergreen

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Giáo trình dạy viết Tiếng anh toàn tập, A complete course of writing english, Evergreen
607 trang

Đọc thử: LINK

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ 

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Cẩm nang sử dụng từ đúng – từ sai tiếng Anh, Xuân Bá, Học Từ Vựng Tiếng Anh

[​IMG]

Cẩm nang sử dụng từ đúng – từ sai tiếng Anh, Xuân Bá, Học Từ Vựng Tiếng Anh
1225 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 100.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Bài tập điền từ tiếng Anh, Xuân Bá, Nhà xuất bản Dân Trí, 531 trang kèm file nghe mp3

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Bài tập điền từ tiếng Anh, Xuân Bá, Nhà xuất bản Dân Trí, 531 trang kèm file nghe mp3

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ | file nghe mp3: 10.000đ 

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com