Category: Tiếng Anh Giao Tiếp

900 Mẫu câu đàm thoại trong ngành Tài chính và ngân hàng, biên dịch Nguyễn Thành Yến

900 Mẫu câu đàm thoại trong ngành Tài chính và ngân hàng, biên dịch Nguyễn Thành Yến
489 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Viết & dịch đúng câu Anh Văn, Vương Đằng, writing & translating english sentences correctly

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Viết & dịch đúng câu Anh Văn, Vương Đằng, writing & translating english sentences correctly
Vương Đằng, Giáo sư các trường thương mại Hoa Kỳ, Cao học bang giao quốc tế, cửa nhân anh văn

PHương pháp thực dụng
– Câu sai, câu đúng kèm giải thích và văn phạm
– Đối chiếu giữa các loại văn phạm
– Cập nhật hóa ngữ vựng & văn phạm hiện đại

662 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Tiếng anh thực dụng cho tiếp viên hàng không, Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Hữu Tài

Tiếng anh thực dụng cho tiếp viên hàng không, Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Hữu Tài
330 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Sổ tay các cách diễn đạt đặc ngữ trong đàm thoại tiếng Anh, Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận

Sổ tay các cách diễn đạt đặc ngữ trong đàm thoại tiếng Anh, Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận
– Cung cấp các thành ngữ và các đặc ngữ tiếng anh trong đàm thoại
– Cung cấp bản kê các đặc ngữ thông dụng nhất trong đàm thoại để bạn đọc tra cứu

Báo giá: Bản mềm PDF: 30.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Thư báo bằng tiếng Anh, Nguyễn Thành Yến

Thư báo bằng tiếng Anh, Nguyễn Thành Yến
Thư báo dùng trong nội bộ công ty, thư báo gửi cho bạn bè, thiệp gửi cho các đối tác kinh doanh, thiệp gửi cho bạn bè

Báo giá: Bản mềm PDF: 30.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Sử dụng tiếng lóng trong giao tiếp, Lê Huy Lâm

Sử dụng tiếng lóng trong giao tiếp, Lê Huy Lâm
– Tìm hiểu các tiếng lóng thường được sử dụng nhất và mới nhất trong tiếng anh – mỹ
– Cung cấp xuất xứ và ví dụ về cách dùng
224 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com