Category: Tiếng Trung

Cơ sở tiếng Trung về lịch sử văn hóa kinh tế, Nguyễn Văn Hồng, Trần Như Bổng

[​IMG]

[​IMG]

Cơ sở tiếng Trung về lịch sử văn hóa kinh tế, Nguyễn Văn Hồng, Trần Như Bổng
Sách dành cho sinh viên chuyên ngành Trung Quốc Học khoa Đông Phương trường ĐH KHXH và NV

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Nghiên cứu đối chiếu câu cầu khiến Hán – Việt, Vũ Thị Huyền Trang ( sách chuyên khảo)

[​IMG]

[​IMG]

Nghiên cứu đối chiếu câu cầu khiến Hán – Việt, Vũ Thị Huyền Trang ( sách chuyên khảo)
Mục lục: LINK

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Chicken soup for the soul – Family members Celebrating Life (PDF+ mp3)

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Chicken soup for the soul – Family members Celebrating Life (PDF+ mp3)
Bộ sách song ngữ Trung – Anh được sử dụng cho các sinh viên, lưu học sinh, người học ngoại ngữ, giáo viên, Trung tâm soạn bài, học tập, tra cứu…. Đây là các bài văn, câu chuyện được viết dưới trau truốt cả hai ngôn ngữ là tiếng Trung và tiếng Anh.
Thuận tiện và nhiều lợi ích cho người học, đồng thời đây cũng là những câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc!
Jack Canfield, Mark Victor Hansen

Báo giá: Bản mềm PDF + Mp3: 50.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com