Category: Trường quốc tế – học song ngữ

English thematic composition writing Primary 6 (kèm đáp án), S. W. Wong | Educational Publishing House

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

English thematic composition writing Primary 6 (kèm đáp án), S. W. Wong | Educational Publishing House | Sách học viết Tiếng Anh của Singapore
Bản PDF rất sắc nét, không có watermark

 • Model versus mediocre compositions in each unit to learn how to boost your writing
 • 4 composition questions and suggested answers provided in each unit
 • Compositions based on 10 different themes
 • Useful vocabulary and creative expressions included
 • Exercises to reinforce vocabulary learnt

English Thematic Composition Writing – Bộ sách dạy writing cơ bản cho các bạn 9+
Mỗi cuốn sách có 10 chủ đề quen thuộc với cuộc sống xung quanh, mỗi chủ đề được thiết kế cụ thể như sau:

 • Section I: Từ vựng Các phần từ vựng liên quan đến chủ đề của bài được giải nghĩa rất đơn giản dễ hiểu
 • Section II: Bài tập – Các Phần bài tập ngắn về từ vựng ở Section I giúp học sinh luyện mức độ hiểu từ trước khi chuyển sang phần Viết.
 • Section III: Đọc và so sánh Phần bài tập này có 1 chủ đề nhưng có 2 cách viết để học sinh tham khảo và so sách cách viết. 1 bài viết ngắn gọn với phần từ vựng đơn giản, 1 bài viết nâng cao với sự mô tả kỹ lưỡng từng chi tiết, cấu trúc câu phức tạp. Qua đó các bé sẽ tự so sánh cách viết của từng loại và rút ra được kinh nghiệm cho bản thân để nâng cao khả năng viết, khả năng sự dụng từ ngữ trong bài viết.
 • Section IV: Luyện tập – Học sinh được luyện tập viết 4 bài viết theo yêu cầu dựa vào hình ảnh minh họa và câu hỏi gợi mở, cùng phần trả lời gợi ý sẽ giúp bé biết cách tự hệ thống bài và lập dàn ý cho bài viết của mình.

Đây là bộ sách tuyệt vời để học Writing cơ bản tại nhà và trên lớp !

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ | Bản sách photo : 90.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

179 Ielts Speaking Band 8 Samples, Zim, from the master of Ielts

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

179 Ielts Speaking Band 8 Samples, Zim, from the master of Ielts

340 pages

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ | Bản sách in: 130.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Cambridge Checkpoint Mathematics 7 practice book, Greg Byrd, Lynn Byrd, Chris Pearce

[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]

Cambridge Checkpoint Mathematics 7 practice book, Greg Byrd, Lynn Byrd, Chris Pearce

Báo giá: Bản mềm PDF: 30.000 đ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | email: tailieuso@gmail.com

SSAT RHK David Charlton, Robert St. Claire ( Verbal, SSAT Hit Vocabulary, Middle/Upper )

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

SSAT RHK David Charlton, Robert St. Claire ( Verbal, SSAT Hit Vocabulary, Middle/Upper )

Báo giá: Bản mềm PDF: 90.000 đ | Bản sách in: 180.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Barron’s SSAT/ISEE, 3rd Edition: High School Entrance Examinations

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Barron’s SSAT/ISEE, 3rd Edition: High School Entrance Examinations
This updated manual prepares students to pass either the Secondary School Admissions Test (SSAT) or the Independent School Entrance Exam (ISEE), nationally administered tests used as high school admission requirements by many private secondary schools. Students can improve their test-taking skills–and their chances of getting into the high school of their choice– by taking the book’s two practice SSAT exams or its two practice ISEE exams. All test questions are answered and explained. The book also includes extensive practice and review exercises in:

 • Verbal skills
 • Reading comprehension
 • Analogies
 • Essay writing
 • MathematicsReview material is set up in a way that will help students recognize and pinpoint areas where they need more intensive study.

Báo giá: Bản mềm PDF: 100.000 đ | Bản sách in: 210.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Dr. John Chung’s SAT Math 16 complete tests, 63 perfect tips, Fifth Edition

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]

Dr. John Chung’s SAT Math 16 complete tests, 63 perfect tips, Fifth Edition

Designed to help students get a perfect score on the SAT. 529 pages

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ | Bản sách in: 130.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Bộ sách 180 days of science for Kindergarten, First Grade, Second Grade, Third Grade, Fourth Grade, Fifth Grade, Sixth grade

Bộ sách 180 days of science for Kindergarten, First Grade, Second Grade, Third Grade, Fourth Grade, Fifth Grade, Sixth grade

Bao gồm các sách:

 • 180 days of Science for Kindergarten | Shell Education, Lauren Homayoun
 • 180 days of Science for First Grade | Shell Education, Lauren Homayoun
 • 180 days of Science for Second Grade | Shell Education, Debbie Gorrell
 • 180 days of Science for Third Grade | Shell Education, Melissa Iwinski
 • 180 days of Science for Fourth Grade | Shell Education, Lauren Homayoun
 • 180 Days of Science for Fifth Grade eBook | Shell Education, Lauren Homayoun
 • 180 days of Science for Fourth Grade | Shell Education, Lauren Homayoun, Bebra Bayne

Mỗi cuốn khoảng 210 – 220 trang !

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Báo giá:

Bản mềm PDF: 30.000 / 1 Level | Trọn bộ 7 cuốn: 180.000 đ

Bản sách in: 60.000 đ / 1 level Trọn bộ: 360.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Inside reading intro, second edition, the academic word list in context, Arline Burgmeier, Cheryl Boyd Zimmerman, Oxford

Inside reading intro, second edition, the academic word list in context, Arline Burgmeier, Cheryl Boyd Zimmerman, Oxford

188 pages

Báo giá: bản mềm PDF: 40.000 đ | Mp3 + Video + Skills Worksheets for extra reading practice: 30.000 đ | Bản sách in: 90.000 đ (chưa ship)
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Great writing 5, third edition, From Great Essays to Research, Keith S. Folse, Tison Pugh, National Geographic, Cengage learning

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Great writing 5, third edition, From Great Essays to Research, Keith S. Folse, Tison Pugh, National Geographic, Cengage learning

242 pages

Báo giá: bản mềm PDF: 30.000 đ | Sách in: 80.000 đ (chưa ship)
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com