Category: Trường quốc tế – học song ngữ

Great Writing 1, Fifth Edition, 5th, Great Sentences for Great Paragraphs, Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun, Elena Vestri, National Geographic Learning

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Great Writing 1, Fifth Edition, 5th, Great Sentences for Great Paragraphs, Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun, Elena Vestri, National Geographic Learning
224 pages in color

Báo giá: Bản mềm PDF + đáp án: 60.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Great Writing 2, Fifth Edition, 5th, Great Paragraphs, Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun, Elena Vestri, National Geographic Learning

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Great Writing 2, Fifth Edition, 5th, Great Paragraphs, Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun, Elena Vestri, National Geographic Learning
240 pages in color

Báo giá: Bản mềm PDF + đáp án: 60.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Great Writing 3, Fifth Edition, 5th, Great Paragraphs to Great Essays, Keith S. Folse, Elena Vestri, David Clabeaux, National Geographic Learning

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Great Writing 3, Fifth Edition, 5th, Great Paragraphs to Great Essays, Keith S. Folse, Elena Vestri, David Clabeaux, National Geographic Learning
224 pages in color

Báo giá: Bản mềm PDF + đáp án: 60.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Great Writing 4, Fifth Edition, 5th, Great Essays, Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun, Elena Vestri, National Geographic Learning

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Great Writing 4, Fifth Edition, 5th, Great Essays, Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun, Elena Vestri, National Geographic Learning
209 pages in color

Báo giá: Bản mềm PDF + đáp án: 60.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Great Writing 5, Fifth Edition, 5th, From Great Essays to Research, Keith S. Folse, Tison Pugh

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Great Writing 5, Fifth Edition, 5th, From Great Essays to Research, Keith S. Folse, Tison Pugh
240 pages in color

Báo giá: Bản mềm PDF + đáp án: 60.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Great Writing Foundations 5th Edition, Keith S. Folse, National Geographic Learning

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Great Writing Foundations 5th Edition, Keith S. Folse, National Geographic Learning
260 pages in colour

Báo giá: Bản mềm PDF + Mp3 + đáp án: 60.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Pearson Edexcel International GCSE (9-1) Mathematics A, Student Book 2, David Turner, Ian Potts

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
Pearson Edexcel International GCSE (9-1) Mathematics A, Student Book 2, David Turner, Ian Potts
563 pages

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ | Bản sách in: 130.000 ( chưa ship)
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

 

California Mathematics 1,2,3,4,5,6,7, Concepts, Skills, and Problem Solving, Glencoe, Macmillan, McGraw Hill,

California Mathematics 1,2,3,4,5,6,7, Concepts, Skills, and Problem Solving, Glencoe, Macmillan, McGraw Hill,

Bộ sách Toán Mỹ California Mathematics 7 level toán tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học là sản phẩm của 2 nhà xuất bản nổi tiếng của Mỹ Macmillan và McGraw Hill…PDF bản mầu đẹp, hình ảnh ví dụ sinh động bắt mắt dễ hiểu cho bé vui thích học toán tiếng Anh

Báo giá: Bản mềm PDF: Mua lẻ: 30.000 đ / 1 cuốn | Mua trọn bộ 7 cuốn : 150.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Cambridge Checkpoint Science Coursebook 8, Mary Jones, Diane Fellowes-Freeman, David Sang

[​IMG]

[​IMG]

Cambridge Checkpoint Science Coursebook 8, Mary Jones, Diane Fellowes-Freeman, David Sang
190 pages

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com