Category: xin học bổng

The Princeton Review, SSAT & ISEE Prep 2022 (6 full-length practice tests)

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]

The Princeton Review, SSAT & ISEE Prep 2022
– 6 full-length practice tests
– Proven techniques for success
– Complete content review
with extra drills

The Princeton Review, SSAT & ISEE Prep 2022 (6 full-length practice tests)

Báo giá: Bản mềm PDF: 100.000 đ | Bản sách in: 250.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Powerscore GMAT Critical Reasoning Bible 2021 A Comprehensive System for Attacking GMAT Critical Reasoning Questions by David M. Killoran

Powerscore GMAT Critical Reasoning Bible 2021 A Comprehensive System for Attacking GMAT Critical Reasoning Questions by David M. Killoran

472 pages

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ | Bản sách in: 130.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Gmat Sentence Correction, Guide 8, manhattan prep, 6th, includes 6 practice exams

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Gmat Sentence Correction, Guide 8, manhattan prep, 6th, includes 6 practice exams

328 pages

Báo giá: bản mềm PDF: 40.000 đ | Bản sách in: 100.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Conquering sat, Writing and Language Test and SAT Essay, 3rd, Chirstopher Black, McGraw Hill

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]

Conquering sat, Writing and Language Test and SAT Essay, 3rd (2020 ), Chirstopher Black, McGraw Hill
329 pages

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ | Bản sách in: 100.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988674911 | Email: tailieuso@gmail.com

SSAT RHK David Charlton, Robert St. Claire ( Verbal, SSAT Hit Vocabulary, Middle/Upper )

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

SSAT RHK David Charlton, Robert St. Claire ( Verbal, SSAT Hit Vocabulary, Middle/Upper )

Báo giá: Bản mềm PDF: 90.000 đ | Bản sách in: 180.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

SSAT RHK David Charlton, Robert St. Claire ( Quantitative(Math), Reading Comprehension, Writing Sample )

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

SSAT RHK David Charlton, Robert St. Claire ( Quantitative(Math), Reading Comprehension, Writing Sample )

491 pages

Báo giá: Bản mềm PDF màu: 90.000 đ  | Bản sách photo: 180.000 đ  ( chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Hướng dẫn học tiếng Pháp qua 90 bài luận mẫu, Trần Hùng, Phan Long

Hướng dẫn học tiếng Pháp qua 90 bài luận mẫu, Trần Hùng, Phan Long
Những bài luận mẫu tiếng Pháp
624 trang

Một số trang ví dụ trong sách:
[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Sách gồm 90 bài mô tả về con người, sinh hoạt xã hội, địa lý của nước Pháp được sắp xếp theo tuần tự từ nội dung đơn giản đến các bài có yêu cầu trình độ hiểu biết cao hơn. Tất cả được tổng hợp từ các bài viết, bài báo cáo, các bức thư và các tác phẩm văn học cổ điển và hiện đại của Pháp.
Với các bố cục nêu trên, chúng tôi hi họng cuốn Hướng dẫn học tiếng pháp qua 90 bài luận mẫu sẽ là một phương tiện hữu ích và thiết thực giúp các bạn sinh viên, học sinh và các bạn học viên tiếng Pháp trong học tập, nghiên cứu và thực hành môn luận Tiếng Pháp.
Chúc các bạn thành công

Báo giá: Bản mềm PDF: 70.000 đ | Bản sách photo: 150.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

LSAt Logic Games Bible workbook 2020, David M. Killoran, PowerScore

Mục lục:

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Sample papers:

[​IMG]

[​IMG]

LSAT Logic Games Bible workbook 2020, David M. Killoran, PowerScore

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ | Bản sách in: 120.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Lsat Reading Comprehension Bible 2020, PowerScore, David M. Killoran, A comprehensive system for Attacking the Reading Comprehension Section of the LSAT

 

[​IMG]

[​IMG]

Mục lục sách: LINK

Lsat Reading Comprehension Bible 2020, PowerScore, David M. Killoran, A comprehensive system for Attacking the Reading Comprehension Section of the LSAT

740 pages

Báo giá: Bản mềm PDF: 90.000 đ | Bản sách in: 190.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com