Chinh phục toàn diện ngữ pháp tiếng Anh bằng Infographic, tập 2, Hà Thị Như Hoa, Nguyễn Nhật Anh, Phan Thị Như Mai, Nguyễn Bằng Giang, Phạm Thị Mai Anh, Trần Thanh Tâm

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Chinh phục toàn diện ngữ pháp tiếng Anh bằng Infographic, tập 2, Hà Thị Như Hoa, Nguyễn Nhật Anh, Phan Thị Như Mai, Nguyễn Bằng Giang, Phạm Thị Mai Anh, Trần Thanh Tâm
256 trang

Chinh phục toàn diện ngữ pháp tiếng Anh bằng infographic tập 2 bao gồm 10 chuyên đề: cụm động từ; thể bị động; liên từ; sự hòa hợp chủ ngữ & động từ; giả định thức; câu gián tiếp; mệnh đề; đảo ngữ; câu hỏi; cấu tạo từ. Kết thúc các chuyên đề là phụ lục (bao gồm: Bảng phiên âm quốc tế; bảng động từ bất quy tắc; tục ngữ; cụm từ kết hợp).

Mỗi chuyên đề được chia thành nhiều bài học. Trong mỗi bài học được phân thành 2 phần: kiến thức ngữ pháp và bài tập vận dụng; được phân theo từng mức độ cơ bản và nâng cao.

Những trang cuối trong mỗi cuốn sách là đáp án & giải thích để bạn đọc kiểm tra, đối chiếu với câu trả lời của mình. Từ đó, đánh giá năng lực và bổ sung kiến thức còn hổng.

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ | Mua bản mềm Online: link
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com