Đọc và viết Tiếng Hoa, một hướng dẫn tổng quát cho hệ thống viết Tiếng Hoa, Nguyễn Văn Phú

Đọc và viết Tiếng Hoa, một hướng dẫn tổng quát cho hệ thống viết Tiếng Hoa, Nguyễn Văn Phú

– Danh sách 1020 ký tự cho sinh viên
– Danh sách 2000 ký tự chính thức
– hơn 2000 ký tự và 2500 tổ hợp từ
– định nghĩa và giải thích
– la tinh hóa tiêu chuẩn Hanyu pinyin
– các lời gợi ý dễ nhớ và các biểu đồ trật tự nét
– các dạng Hồng Kông/Đài Loan và Trung Quốc/Singapo
– các hệ thông gốc từ truyền thống và hiện đại
341 trang

Báo giá: bản mềm PDF: 40.000 đ | Sách in: 70.000 đ (chưa ship) – còn 1 bản

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com