Đột phá từ vựng Hán Ngữ Quốc Tế HSK cấp độ A, Vương Tiểu Ninh, Vương Khương Hải

Đột phá từ vựng Hán Ngữ Quốc Tế HSK cấp độ A, Vương Tiểu Ninh, Vương Khương Hải

Đột Phá Từ Vựng Hán Ngữ Quốc Tế HSK – Trình Độ A:
Học từ vựng, có hai điều khó, khó nhớ và khó sử dụng. Khó nhớ, vì lượng từ vựng quá lớn, học trước quên sau, chỉ nhớ lơ mơ, tưởng hiểu là lại hoá không. Khó sử dụng tức là dù đã nhớ từ nhưng khi dùng đến thì lại lóng ngóng. Vì thế, phần lớn người học dù đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức nhưng vẫn lúng túng hoặc học không hiệu quả trước một khối lượng từ vựng khổng lồ như vậy.

Cuốn sách này đã phân loại, chú giải 8822 đơn vị từ vựng đã được quy định trong quyển “Đại cương phân loại từ vựng và chữ Hán để đánh giá trình độ Hán ngữ”, giúp người học nắm rõ quy luật từ vựng trong HSK một cách hệ thống. Trên cơ sở nhớ và hiểu ý nghĩa của từ người học sẽ nắm rõ cách dùng từ, khắc phục những khó khăn trong khi học từ vựng, đạt kết quả cao trong các kỳ thi Hán ngữ Quốc tế HSK.

Cuốn sách này được biên soạn dựa trên ba nguyên tắc sau:
Thứ nhất: làm nổi bật đặc trưng ngữ pháp của từ, trên cơ sở hiểu ngữ pháp, nắm vững cách sử dụng.
Thứ hai: Làm nổi bật những điểm khó và điểm quan trọng để nâng cao hiệu quả học tập.
Thứ ba: Tăng cường phần bài tập để củng cố kiến thức.

Mục Lục:
Lời mở đầu
Hướng dẫn sử dụng sách.
Danh từ:
Danh từ chỉ thời gian
Danh từ chỉ nơi chốn
Danh từ chỉ phương hướng vị trí
Bài tập phần danh từ và đáp án tham khảo.

Động từ:
Nội động từ
Ngoại động từ
Các động từ có thể nhận sự tu sức của phó từ chỉ trình độ
Trợ động từ
Động từ chỉ xu hướng
Bài tập phần động từ và đáp án tham khảo.

Tính từ:
Tính từ không có chức năng vị ngữ
Tính từ chỉ làm được vị ngữ
Tính từ thường
Bài tập phần tính từ và đáp án tham khảo.

Đại từ:
Đại từ nhân xưng
Đại từ chỉ thị
Đại từ nghi vấn
Đại từ phiếm chỉ
Bài tập phần đại từ và đáp án tham khảo.

Số từ
Lượng từ:
Danh lượng từ
Động lượng từ
Bài tập phần số từ, lượng từ và bài tập tham khảo.

Phó từ:
Phó từ chỉ trình độ
Phó từ chỉ phạm vi
Phó từ chỉ phủ định
Phó từ chỉ tần suất
Phó từ chỉ thời gian
Phó từ ngữ khí
Phó từ chỉ trạng thái
Bài tập phần phó từ và đáp án tham khảo.

Giới từ
Liên từ:
Biểu thị quan hệ tăng tiến
Biểu thị quan hệ giả thiết
Biểu thị quan hệ nhân quả
Biểu thị quan hệ lựa chọn
Biểu thị quan hệ chuyển ngoặt
Bài tập phần giới từ, liên từ và đáp án tham khảo.

Trợ từ:
Trợ từ kết cấu
Trợ từ động thái
Trợ từ ngữ khí.

Thán từ
Từ tượng thanh:
Bài tập phần trợ từ, than từ, từ tượng thanh và đáp án tham khảo.

Phụ tố:
Tiền tố:
Hậu tố
Bài tập phần phụ tố và đáp án tham khảo.

Từ kiêm loại:
Danh từ kiêm động từ và động từ kiêm danh từ
Danh từ kiêm tính từ và tính từ kiêm danh từ
Danh từ kiêm lượng từ và lượng từ kiêm danh từ
Động từ kiêm tính từ và tính từ kiêm động từ
Động từ kiêm giới từ và giới từ kiêm động từ
Những từ khác
Bài tập phần từ kiêm loại và đáp án tham khảo.

Từ li hợp:
Dạng động tân
Dạng động bổ
Bài tập phần từ li hợp và đáp án tham khảo.

Quán ngữ
Kết cấu cố định:
Bài tập phần quán ngữ, kết cấu cố định và đáp án tham khảo.

Đọc thử: LINK

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ | Bản sách photo: 90.000 đ (chưa ship)

Mua bản mềm Online: link

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com