(Download PDF) | Hack não từ vựng tiếng Nhật, Toàn Kanji, Nhớ siêu tốc từ vựng qua 3 phương pháp, âm thanh tương tự, từ giống nhau, chuyển âm Hán Việt

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Hack não từ vựng tiếng Nhật, Toàn Kanji, Nhớ siêu tốc từ vựng qua 3 phương pháp, âm thanh tương tự, từ giống nhau, chuyển âm Hán Việt
416 trang

Báo giá: Bản mềm PDF : 100.000 đ  | Mua bản mềm Online: link