[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Ideas for Ielts Essay Topics, Elizabeth Ferguson (3 Volumes)
Useful Ideas and Vocabulary for over 150 Ielts Essays Topics

Bộ sách phù hợp với các học viên đang ôn luyện thi Ielts muốn cải thiện kỹ năng viết đặc biệt là phần writing task 2 ở cả bài viết học thuật và General.

Sách cũng phù hợp dành cho giáo viên biên soạn tài liệu dạy học, đưa ra ý tưởng gợi mở hướng giải quyết các vấn đề trong bài viết.

Báo giá: Bản mềm PDF trọn bộ 3 Vol: 80k | Mua bản mềm Online: link