[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

More than Words Book 2, Vocabulary for upper intermediate to advanced students, Jeremy Harmer, Richard Rossner, Nguyễn Thành Yến
329 pages

Hướng dẫn học và sử dụng thành thạo từ vựng từ trung cấp đến nâng cao

Báo giá: Bản mềm PDF: 70k | Mua bản mềm Online: link
PDF 2 cuốn tập 1 + tập 2: 120k | | Mua bản mềm Online: link