du lịch Việt Nam, ẩm thực và cảnh điểm (song ngữ Trung – Việt có phiên âm)