English for Office and business conversation ( sách thanh lý)

English for Office and business conversation ( sách thanh lý)

đây là cuốn sách học từ vựng và cụm từ, dùng trong tiếng Anh dành cho người đi làm. Bao gồm cả những đoạn hội thoại phổ biến nhất. Sách gồm 56 chủ đề quan trọng, in màu và minh hoạt bằng hình ảnh, có đĩa nghe đi kèm.

Sách tình trạng mới, giá thanh lý: 50.000 VNđ ( chưa bao gồm tiền vận chuyển )

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com