English Pattern Practices

Mục lục:

[​IMG]

[​IMG]

Mục lục:

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

English Pattern Practices | English Patterns Practices, an intensive course in English, Establishing the patterns as habits

Robert Lado, Charles C. Fries

Báo giá: 120.000 đ (sách gốc chưa ship) | Bản mềm PDF: 70.000 đ

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com