[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

English thematic composition writing Primary 6 (kèm đáp án), S. W. Wong | Educational Publishing House | Sách học viết Tiếng Anh của Singapore
Bản PDF rất sắc nét, không có watermark

  • Model versus mediocre compositions in each unit to learn how to boost your writing
  • 4 composition questions and suggested answers provided in each unit
  • Compositions based on 10 different themes
  • Useful vocabulary and creative expressions included
  • Exercises to reinforce vocabulary learnt

English Thematic Composition Writing – Bộ sách dạy writing cơ bản cho các bạn 9+
Mỗi cuốn sách có 10 chủ đề quen thuộc với cuộc sống xung quanh, mỗi chủ đề được thiết kế cụ thể như sau:

  • Section I: Từ vựng Các phần từ vựng liên quan đến chủ đề của bài được giải nghĩa rất đơn giản dễ hiểu
  • Section II: Bài tập – Các Phần bài tập ngắn về từ vựng ở Section I giúp học sinh luyện mức độ hiểu từ trước khi chuyển sang phần Viết.
  • Section III: Đọc và so sánh Phần bài tập này có 1 chủ đề nhưng có 2 cách viết để học sinh tham khảo và so sách cách viết. 1 bài viết ngắn gọn với phần từ vựng đơn giản, 1 bài viết nâng cao với sự mô tả kỹ lưỡng từng chi tiết, cấu trúc câu phức tạp. Qua đó các bé sẽ tự so sánh cách viết của từng loại và rút ra được kinh nghiệm cho bản thân để nâng cao khả năng viết, khả năng sự dụng từ ngữ trong bài viết.
  • Section IV: Luyện tập – Học sinh được luyện tập viết 4 bài viết theo yêu cầu dựa vào hình ảnh minh họa và câu hỏi gợi mở, cùng phần trả lời gợi ý sẽ giúp bé biết cách tự hệ thống bài và lập dàn ý cho bài viết của mình.

Đây là bộ sách tuyệt vời để học Writing cơ bản tại nhà và trên lớp !

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ || Mua bản mềm Online: link

Trọn bộ bản mềm English Thematics Composition Writing 1 – 6 (6 tập): 240k | Mua bản mềm Online: link