Focus on Academic Skills for Ielts – Cambridge University Press

Đây là cuốn sách ‘highly recommended’ dành cho các sĩ tử bởi tính đa dạng và ứng dụng cao của các dạng bài tập cho từng kỹ năng. Sách gồm 10 chủ đề và 5 bài ‘Self-check progress test’ cung cấp vốn từ vựng bao gồm các ‘phrasal verbs’ và ‘idioms’ rất hữu ích cho kỹ năng Nói cũng như các ý tưởng sáng tạo cho kỹ năng Viết. Chắc chắn bạn sẽ thu thập được nhiều kiến thức bổ ích với cuốn sách này!

A complete and integrated pre-IELTS course that provides skills development and graded practice. The course raises awareness of and provides step-by step training in the language and skills needed to tackle a full IELTS course confidently, and aim for a high exam score.

Báo giá: 50.000 đ – gồm đĩa nghe

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com