For and Against (Mary Glasgow Magazines)

For and Against (Mary Glasgow Magazines)

Book Review:

Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em một cuốn Sách ĐỘC – HIẾM – HAY và cực kỳ hữu ích trong IELTS Writing Task 2: Cuốn “FOR AND AGAINST” by L.G. Alexander – Tư duy hai mặt của một vấn đề.

Trong Writing khi gặp dạng bài essay tranh luận hay nêu ý kiến, cô thấy rất nhiều bạn bị bí ý tưởng vì các em không nhìn rõ được cả 2 mặt của một vấn đề: Tích cực & Tiêu cực. Chính vì vậy mà bài luận của các em sẽ thiếu tính thuyết phục và lập luận không đủ sắc sảo.

Cuốn sách cổ và quý hiểm FOR AND AGAINST này sẽ giúp các em nhìn thấu tại sao trong hầu hết các trường hợp yếu tố 2 mặt của vấn đề luôn tồn tại. Trong sách đề cập và phân tích khá chi tiết tính 2 mặt của 46 chủ đề quen thuộc trong IELTS, đó có thể là thực trạng hay vấn đề xã hội nào đó. Điều này sẽ giúp các em rất nhiều trong khâu giải quyết việc brainstorm idea trong Writing Task 2, đặc biệt dạng Discuss both views and give your own opinion.

Tuy nhiên, cô cũng lưu ý với các em là:

  • Cuốn sách này chỉ nêu ra 2 mặt của vấn đề chứ không dạy từng bước để viết Writing Task 2.

  • Phần đầu sách có cung cấp các từ vựng tương ứng với từng chủ đề được đưa ra.

  • Sách phù hợp với các bạn có trình độ Writing từ 5.0 trở lên các em nhé.

Báo giá: Bản mềm PDF + Mp3: 40.000 đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com