FRM 2022 Part I Schwesernotes, Book 4 Valuation and Risk Models, Kaplan Schweser, 2022 FRM Exam Prep

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]

FRM 2022 Part I Schwesernotes, Book 4 Valuation and Risk Models, Kaplan Schweser, 2022 FRM Exam Prep

Báo giá: Bản mềm PDF cuốn lẻ: 50.000 đ | Trọn bộ 4 cuốn: 180.000 đ (tặng thêm Quicksheet)
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Đặc biệt: Có bản word dành cho giảng viên biên soạn bài hoặc đọc trên các thiết bị khác. (VL Liên hệ)