Giải thích những điểm khó hiểu trong tiếng Hoa, Thái Thị Bích Thuận