Giáo trình: Giao tiếp tiếng Nhật cơ bản ( Có đĩa Audio CD đi kèm )