Grammar Rules – Learn grammar rules to rule the english language – sách học tiếng Anh của người Sing

Grammar Rules – Learn grammar rules to rule the english language – sách học tiếng Anh của người Sing

Cuốn sách này đã bán được hơn 10.000 bản tại Singapore và tiếp tục gây sốt. Tại Việt Nam, Shopngoaingu đã có phiên bản sách và ebook của cuốn sách này. Cuốn sách này sẽ giúp bạn giảm thiểu tối đa các lỗi ngữ pháp thường gặp và hướng dẫn cách học và giao tiếp tiếng Anh tốt trong công việc và cuộc sống thường ngày.

 

Mục lục:

  • / Countable and Uncountable Nouns
  • / Pronouns
  • / Adjectives
  • / Tenses
  • / Subject-Verb Agreement
  • / Prepositions
  • / Adverbs
  • / Conjunctions
  • / Grammar Gaffes
  • / Common Errors in Singapore

Báo giá: Bản in: 50.000 Đ

Bản PDF: 30.000 Đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com