Hoàn thiện tiếng Anh chuyên ngành luật, Improving your understanding law in english

PGS. TS. Lê Hồng Hạnh, ThS. Dương Thị Hiền

518 trang

Báo giá: bản mềm PDF: 100.000 đ | Mua bản mềm Online: link

Sách cùng chủ đề liên quan:
  • Từ điển thuật ngữ luật pháp và hợp đồng kinh tế Việt – Anh, Lê Văn Thài: LINK
  • Legal English How to understand and master the language of law, William McKay: LINK
  • Usborne Law for beginners, Rose Hall, Lara Bryan: LINK
  • Tiếng Anh chuyên ngành Luật, English for law students, Nguyen Thi Bich Hong: LINK