Học tiếng Mỹ theo phương pháp hay nhứt – cuốn 2

Học tiếng Mỹ theo phương pháp hay nhứt – cuốn 2

Learn American English through an excellent method

Sách tiếng Anh Sài Gòn:

  • Luyện kỹ các kiểu câu thông dụng
  • Văn phạm trực tiếp, có bài tập và bài sửa
  • Có phiên âm cách đọc các chữ khó
  • Học một câu nói ngay được cả chục câu
  • Học thử sẽ thấy phương pháp này hay chưa từng thấy, mau nhứt, căn bản nhứt

Báo giá: 60.000 đ

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com