Hợp tuyển văn học Mỹ, An anthology of American Literature, Lê Văn Sự

Gồm:
– Các trích phẩm tiêu biểu của các tác giả tên tuổi trong nền văn học Mỹ từ lập quốc đến thế kỷ 20
– Phân câu hỏi hướng dẫn tìm hiểu, khai thác nội dung các tác phẩm một cách ngắn gọn, cô đọng
– Phụ lục: Dẫn luận văn học

Báo giá: bản mềm PDF: 50.000 VNĐ ||  Sách photo: 90.000 VNĐ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 || Email: tailieuso@gmail.com