IELTS for Academic Purposes – 6 Practice Tests Mc Graw Hill

IELTS for Academic Purposes – 6 Practice Tests

Cuốn sách cung cấp 6 đề thi IELTS đầy đủ 4 kỹ năng và tương đối sát với đề thi IELTS thực tế. Đáp án giải thích rõ ràng, đặc biệt là phần Reading. Có tapescripts đầy đủ cho phần thi IELTS Listening. Đối với phần Writing sách cung cấp sẵn cho bạn đọc một số model để các bạn có thể tham khảo.Ngoài ra cuốn sách cũng cung cấp cho học viên một số tips quan trọng và hữu ích đối với các dạng đề thi IELTS giúp bạn định hướng cách làm bài tốt hơn.Tổng kết lại đây là một cuốn sách rất đáng tham khảo và có giá trị luyện tập.

Sách và Audio CD: 50.000 VNĐ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com website: shopngoaingu.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.