IELTS SPEAKING SUPERIOR – giống như hàng loạt sách khác viết bởi Mat Allen và Mat Clark, cuốn sách này chủ yếu được viết bằng tiếng Anh. Đó là một tư liệu quý báu cho những ai muốn cải thiện kỹ năng nói của họ cho bài thi IELTS sắp tới.
Mục đích của cuốn sách này chia ra làm 3 phần. Thứ nhất, để giúp bạn tự đánh bại các bài kiểm tra. Thứ hai, để xây dựng sự tự tin cho bạn khi làm bài thi IELTS SPeaking. Cuối cùng, để trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để có thể sử dụng khi sinh sống tại các nước sử dụng tiếng Anh mà còn giúp bạn gấy ấn tượng tốt trong môi trường học thuật.

Cuốn sách được thiết kế như sau:

1. Giới thiệu tổng quan về thi nói

2. Các mẫu câu trả lời khác nhau, từ band 4 đến band 7 +

3. Hướng dẫn để giải quyết câu hỏi

4. Các bài test thử

Báo giá: 40.000 VNĐ

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.