IELTS Study Skills Edition of Headway Academic Skills

– Phát triển các kỹ năng cần thiết để làm bài thi IELTS thành công cũng như các kỹ năng học thuật phục vụ cho các bạn du học ở môi trường nước ngoài ( các kỹ năng Note-taking và essay-writing)

– Sách bao gồm 2 bài test IELTS hoàn chỉnh và cung cấp rất nhiều chiến lược skill-building cho tất cả các phần của bài thi IELTS

– Kích thích tư duy trên nhiều lĩnh vực, chủ đề trong bài thi IELTS. Bài tập được thiết kế bài bản giúp bạn từng bước hoàn thiện các kỹ năng học thuật phục vụ cho bài thi IELTS cũng như làm việc trong môi trường học thuật.

– Có Kèm theo Audio.

 

Báo giá: 60.000 VNĐ (Bao gồm cả đĩa nghe)

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.