(itools) Speak now Itools Level 3, Oxford

Bộ phần mềm dạy học trực quan theo giáo trình Speak now 3. Phần mềm đã được tích hợp file nghe trực tiếp, Đáp án cho mỗi bài tập, video có transcripts và các công cụ như bút, notes, highlighter… giúp cho việc dạy học và tương tác với học viên tốt nhất! Bên cạnh đó là Workbook và asnwer key trong phần Resources…

Báo giá: Bộ phần mềm + hướng dẫn cài đặt: 100.000 đ / 1 Level | Mua bản mềm Online: link

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com