Kaplan Word Power – Essential guide to Building Your Vocabulary – Simon and Schuster

IMG_5126

IMG_5128
Kaplan Word Power – Essential guide to Building Your Vocabulary – Simon and Schuster

Sách gồm 55 chủ đề nhỏ học từ vựng, 350 trang!

Thích hợp cho ôn luyện Toefl, Ielts, dành cho giáo viên, sinh viên!

Báo giá: 80.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com