Số tài khoản

Thông báo: Kể từ ngày 22/11/2018 – Shop Ngoại Ngữ có thêm phương thức thanh toán mới Theo VÍ điện tử/ Ứng dụng Momo / Zalopay / ViettelPay / Shopeepay!

Luôn đồng hành cùng các bạn trong quá trình chinh phục ngôn ngữ và các kỳ thi!!!