Luật Golf và Luật về Tư Cách Nghiệp Dư ( Hiệu lực từ tháng một 2016 )

Luật Golf và Luật về Tư Cách Nghiệp Dư ( Hiệu lực từ tháng một 2016 )

R&A – USGA

Mục lục: 

Lời nói đầu

Những thay đổi chính trong luật Golf

Hướng dẫn sử dụng sách Luật Golf

Hướng dẫn nhanh luật Golf

Văn hóa ứng xử

Định nghĩa

Luật chơi Golf

Cuộc chơi

Đấu Trận

Đấu Gậy

Gậy và Bóng

Gậy

Bóng

Trách nhiệm người chơi

Đánh tập

Lời khuyên, chỉ đường đánh (line )

Thông tin về số gậy đã đánh

Thứ tự chơi

khu vực Phát Bóng

Chơi và đánh bóng:

Tìm và nhận dạng bóng

Đánh bóng ở vị trí bóng nằm

Đánh bóng

Thay bóng; Sai bóng

Khu gạt bóng  the putting system

Cờ / Cán Cờ / The Flagstick

Bóng xê dịch, chuyển hướng hoặc dừng lại

Bóng đang nằm yên bị xê dịch

Bóng lăn bị đổi hướng hoặc chặn lại

Các tình huống cần giải thoát và Quy trình thực hiện

Nhặt, thả và đặt bóng; Chơi sai vị trí bóng

Lau bóng

Bóng hỗ trở hoặc cản trở cuộc chơi

chướng ngại vật rời

Vật cản

Điều kiện sân bất thường, bóng lún và Sai Green

Bẫy nước  (kể cả bẫy nước một bên )

Bóng mất hoặc ngoài biên (OB); Bóng dự phòng

Bóng không đánh được ( Ball Unplayable )

Các hình thức chơi khác

Threesomes và Foursomes

Thể thức Three Ball, Best Ball và Four Ball

Thể thức đấu gậy Fourball

Thể thức thi đấu Bogey, Par và Stableford

Công tác quản lý:

Hội đồng

Tranh chấp và Quyết định

..

Báo giá sách: liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Các sách tương tự:

  • Golf những lời khuyên thú vị – Lý Quí Trung – NXB Trẻ : Link
  • Sách dạy chơi Golf David Leadbetter : LINK