[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
Luyện dịch Việt – Anh, Hồ Văn Hòa, quyển 2

Tài liệu dành cho:
– Sinh viên khoa tiếng Anh, sinh viên báo chí, kinh tế…
– Hướng dẫn viên du lịch
– Thông dịch viên tại các khu chế xuất
– Những người làm việc với các cơ quan nước ngoài
– Các học viên trình độ

Báo giá: bản mềm PDF: 50.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com