New Insight into IELTS Student’s Book with Answers (Book + Audio CDs). (Band 6+)

New Insight into IELTS là một tài liệu luyện thi IELTS rất hiệu quả. Cuốn sách giúp bạn hiểu được types of questions và essential skills cho 4 phần Listening, Reading, Writing & Speaking của kỳ thi IELTS. Sách kèm theo answer key và recording scripts nên bạn có thể tự học được.

Báo giá:

Sách và đĩa nghe: 60.000 VNĐ

Bản mềm: 40.000 VNĐ

liên hệ: 0988674911 ( imessage / viber / zalo ) ; email: tailieuso@gmail.com