Nghệ thuật trò chuyện nam nữ trong tiếng Việt, (Nhật – Việt – Anh) (sách học tiếng Việt cho người Nhật bản)

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Nghệ thuật trò chuyện nam nữ trong tiếng Việt, (Nhật – Việt – Anh) (sách học tiếng Việt cho người Nhật bản)

Cuốn sách hữu dụng cho cả các bạn trẻ người Việt, có phiên âm tiếng Nhật dành cho người Việt

Báo giá: Bản mềm PDF + mp3: 80.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com