Ngữ pháp tiếng Nhật Hiện Đại, Trần Sơn (Đại học Ngoại Thương)