Những câu truyện ngắn thế kỷ 20, 20th century english short stories, Nelson