Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh trong tình yêu và hôn nhân với người nước ngoài – English communication patterns for love and marriage with foreigners