Ôn tập thi vào lớp 10 môn ngữ văn, 2021 – 2022, Nguyễn thị Nương, Chu Thị Lý