Ôn tập thi vào lớp 10 môn Toán, 2021 – 2022, Nguyễn Ngọc Đạm, Tạ Hữu Phơ, Đoàn Văn Tề