[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Daily Reading Comprehension Grade 8, Evan-Moor
196 pages

Cuối sách có đáp án

Level 8 (Lớp 8)

  • Nội dung: Các bài đọc phức tạp và chi tiết, yêu cầu sự hiểu biết sâu rộng.
  • Mục tiêu: Phát triển khả năng đọc hiểu ở mức độ cao, phân tích các bài viết phức tạp, và chuẩn bị cho việc đọc hiểu các tài liệu học thuật.

Bộ sách “Daily Reading Comprehension” từ Level 1 đến Level 8 là một tài liệu giáo dục quý báu dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 8, giúp cải thiện kỹ năng đọc hiểu của các em qua các bài tập ngắn hàng ngày.

Báo giá: Bản mềm PDF:  50k | Mua bản mềm Online: link

Trọn bộ Daily Reading Comprehension 1-8 : 280k | Mua bản mềm Online: link