Making Connections, Skills and Strategies for Academic Reading 2, Second Edition, Jo McEntire, Jessica Williams
289 pages | Đọc thử: LINK

Bộ giáo trình “Making Connections” của Cambridge là một công cụ học tập tiếng Anh xuất sắc được thiết kế đặc biệt để nâng cao kỹ năng đọc hiểu và tư duy phản biện của học viên. Bộ sách này nhằm chuẩn bị học viên cho các môi trường học thuật và chuyên nghiệp bằng cách cung cấp các chiến lược đọc hiệu quả và các bài tập thực hành đa dạng.

Level 2

Mục tiêu:

  • Mở rộng kỹ năng đọc hiểu và từ vựng học thuật.
  • Phát triển khả năng phân tích và tổng hợp thông tin từ các văn bản phức tạp hơn.

Nội dung:

  • Chủ đề: Kinh tế, môi trường, công nghệ, và văn hóa.
  • Kỹ năng đọc: So sánh và đối chiếu, suy luận, và đánh giá lập luận.
  • Bài tập: Bài tập phân tích văn bản, viết phản hồi, và thảo luận chuyên sâu.

Báo giá: Bản mềm PDF:  70k | Mua bản mềm Online: link

Trọn bộ 5 Level Foundation,1,2,3,4: 300k | Mua bản mềm Online: link