Dành cho Giáo Viên

Dành cho Giáo Viên:

 

  • Phần mềm giải nén file Rar/ Zip: LINK
  • Phần mềm gõ tiếng Việt: LINK
  • Phần mềm đọc file PDF: LINK
  • Phần mềm chụp ảnh màn hình (dùng để chụp từ file, dán soạn bài): LINK
  • Phần mềm Adobe Air (Dùng chạy một số itools ) : LINK

(Nội dung đang được cập nhật)

  • Nhóm tài liệu giáo viên tiếng Anh