Tiếng Anh Chuyên Ngành

Phân loại theo chuyên ngành, nghề nghiệp, lĩnh vực công việc

 

Tiếng Anh chuyên ngành môi trường:

 • Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành tài nguyên và môi trường, dùng cho hệ đại học, Nguyễn Thị Mai Hoa
 • Tiếng Anh chuyên ngành thổ nhưỡng và môi trường đất, English in Pedology and soil envinronment, Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 • Luyện đọc tiếng anh môi trường, English for environmental Study better reading

 

Tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng, khách sạn, du lịch… :

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Quản Trị Khách Sạn, English for Hotel Management, Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Nhà hàng, English for Restaurant, Hoàng Thị Thu
 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Bếp, English for Cooks, Ngô Thị Lan Chi

 

Tiếng anh chuyên ngành luật:

 • Hoàn thiện tiếng Anh chuyên ngành luật, Improving your understanding law in english : LINK
 • Tiếng Anh chuyên ngành Luật, English for law students, Nguyen Thi Bich Hong: LINK
 • Gilbert Law Summaries, Trusts, Edward C. Halbach
 • Law Express, consumer and commercial law, Judith Tillson
 • Gilbert Law Summaries, Property, James E. Krier, 742 pages
 • Business Law, School of Economics and Business
  University of Sarajevo, 760 pages
 • Law Express, Company Law, Chris Taylor, Pearson, 185 pages
 • Law Express, Question & Answer Land Law, John Duddington, Pearson, 359 pages
 • Key Facts Key Cases Land Law, Judith Bray, Routledge, 272 pages
 • Key Facts Key Cases Human Rights, Peter Halstead, Routledge, 255 pages
 • Key Facts Key Cases Equity & Trusts, Judith Bray, Chris Turner, Routledge, 268 pages
 • Law Express, Question & Answer Evidence, Rita D’Alton-Harrison, Pearson, 288 pages
 • Law Express, Criminology, Noel Cross, Pearson, 177 pages
 • Law Express, Contract Law, Emily Finch, Stefan Fafinski, Pearson, 265 pages
 • Law Express, English Legal System, Emily Finch, Stefan Fafinski, Pearson, 225 pages
 • Law Express, Question & Answer Equity and Trusts, John Duddington, Pearson, 289 pages
 • Law Express, Business Law, Ewan Macintyre, Pearson, 251 pages
 • Law Express, International Law, Stephen Allen, Pearson, 347 pages
 • Gilbert Law Summaries, Trusts, Edward C. Halbach
 • Law Express, consumer and commercial law, Judith Tillson
 • Law Express, Jurisprudence, Julia J.A. Shaw, Pearson

 

Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng:

 • 145 Tests in Banking & Finance (with answer key for sefl study) : LINK
 • 125 tests in banking, finance with answer key for self study: LINK
 • English for insurance, tiếng Anh chuyên ngành bảo hiểm: LINK
 • English for insurance, tiếng Anh chuyên ngành bảo hiểm: LINK
 • Tiếng Anh chuyên ngành tài chính, Financial English, Ian Mackenzie: LINK

Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng:

 • Thực hành tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng, Đỗ Văn Thái : LINK

Tiếng Anh chuyên ngành tâm lý học, xã hội học:

 • Tiếng Anh chuyên ngành tâm lí học, English for Psychology, Ts. Lê Anh Tuấn: LINK

(Nội dung này đang được cập nhật)