Phiên dịch Việt Hán, Hán Việt, Lê Đình Khẩn

Cuốn sách Phim Dịch Việt – Hán Hán – Việt trình bày những lý thuyết phiên dịch một cách khái quát nhất, gồm các hình thức phiên dịch, các bước tiến hành phiên dịch và tiêu chuẩn để đánh giá một bài phiên dịch tốt.

Đặc biệt, trong phần phiên dịch Việt – Hán, người biên soạn giới thiệu những vấn đề về từ ngữ, câu, phiên dịch câu một cách rõ ràng và đầy đủ nhất nhằm giúp cho người đọc dễ nắm bắt một cách trọn vẹn và mạch lạc nhất. Ở phần phiên dịch Hán – Việt, cuốn sách cho biết rõ tình hình phiên dịch Hán – Việt ở Việt Nam và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình phiên dịch Hán – Việt. Ngoài ra, cuốn sách còn bổ sung một số bài mẫu và bài tập để bạn tham khảo và nâng cao khả năng phiên dịch của mình.

Báo giá: bản mềm PDF: 50.000 đ | Mua bản mềm Online: link
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com